گروه بازرگانی پاندا خواب، با شروع فعالیت های خود در عرصه کالای خواب، مسیر همواری برای فعالیت های تجاری در این عرصه فراهم ساخته است.
این گـروه با داشتن تیمی جوان و پر انرژی در مسیر بازاریابی های مدرن ملی و بین المللی فـعـالیت می نماید و در حال حاضر با توجه به بنیه کاری خود، توانسته با انواع برندهای مطرح و شناخته شده داخلی و خارجی، همکاری های خود را آغاز نماید.
با توجه به عرصه های گسترده فعالیتی این گروه بازرگانی، این امکان نیز فـراهـم شده است که بتوان در مسـیر تامین مـواد اولیه مــورد نیاز شــرکـت هــای تولید کننده کالای خواب فعالیت نمود.

توانایی های لازم در واردات و صادرات کالای خواب نیز سبب شده تا بتوانیم با همکاری گروهی جوان و علاقه مند، رشد گسترده ای به بازار ملزومات خواب داده و بتوان موقعیت های شغلی جدیدی را فراهم نمود و این مسئله با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد در کشور و حتی جهان، به عنوان یکی از مهم ترین مزیت های این گروه به حساب می آید.

به بالای صفحه بردن